آخرین سوالات استخدامی در مصاحبات حضوری

۷۶۹ بازديد

آخرین سوالات استخدامی در مصاحبات حضوری
در این مقاله آخرین و جدیدترین سوالات استخدامی در مصاحبه حضوری استخدام را همراه با جواب سوالات استخدامی برای شما عزیزان آماده کرده ایم .

آخرین سوالات استخدامی در مصاحبات حضوری
سری اول سوالات استخدامی در مصاحبه حضوری :

ولایت فقیه :
در واقع ولایت فقیه نظریه ای در فقه شیعه است که نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امام معضوم و برگزیده الهی را بیان میکند
نظام جمهوی اسلامی ایران هم بر پایه ولایت فقیه بنا شده است .

مرجع تقلید :
مجتهد جامع الشرایطی است که نسبت به سایرین اعلم بوده و کتاب توضیح المسائل یا استفتتائات دارد .

منظور از اجتهاد چیست ؟
به کار بردن تلاش و کوشش و توانایی در راه استخراج احکام شرعی و قوانین شرعی از منابع و ادله استنباط به ویژه قرآن کریم و حدیث های معضومین که پس از آموختن علوم اسلام و و تلاش و کوشش فراوان همراه با عنایت الهی حاصل میشود .

شرایط مجتهد را نام ببرید ؟
 1. عادل
 2. زنده
 3. مرد
 4. بالغ
 5. عاقل
 6. حلال زاده
 7. شیعه دوازده امامی
 8. اعلم
 9. دانا

راه های شناخت مجتهد کدامند ؟

 1. یقین خود انسان
 2. گواهی دو نفر عالم
 3. مشهوریت اعلم بودن ایشان
 4. تشخیص تعدادی افراد از اهل علم

راه های دریافت فتواهای مجتهد چیست ؟

 1. شنیدن از خود مجتهد
 2. شنیدن از دو نفر عادل
 3. دیدن در رساله مجتهد
 4. شنیدن از زبان یک نفر عادلی که به گفته های میتوان اطمینان کرد
منابع اجتهاد را نام ببرید ؟

 1. عقل
 2. اجماع
 3. قرآن
 4. سنت " روایات پیامبران و امامان معصوم "

مسائل تقلید :
تقلید در قروع دین است و فرد مسلمان باید به دین باور و اعتقاد داشته باشد
تقلید در اصول دین جایز نیست

فروع دین چند موردند و آنها را نام ببرید ؟

فروع دین 10 مورد است ؛

 1. نماز
 2. روزه
 3. زکات
 4. حج
 5. خمس
 6. جهاد
 7. امر به معروف
 8. نهی از منکر
 9. تولی
 10. تبری

اصول چند مورد است و نام ببرید ؟

اصول دین 5 مورد است :
 1. توحید : به معنی خداوند عالم یکتاست
 2. عدل : صفت کمال است و خداوند تمامی صفات کمال را داراست و ازنقصی منزه است و ظلم و بدی نمیکند.
 3. نبودت : ذاتا انسان خداجو است و  در تلاش به رسیدن به خدا است و نیاز به راهنمایی دارد ، به همین علت راهنمایانی از جنس خود انسان که موظف به رساندن پیام های الهی هستند مبعوث گردیده و واسطه میان مردم و خدا هستند.
 4. امامت : امام باید از طرف خداوند برگزیده شود چون حافظ و بیان کننده ی دین الهی است
 5. معاد : باور به وجود عالم آخرت و روز حساب

پیامبران الولعزم کدام پیامبران هستند :

 1. حضرت نوح
 2. حضرت ابراهیم
 3. حضرت موسی
 4. حضرت عیسی
 5. حضرت محمد (ص)

پیامبران الولعزم تفاوتی که با سایر پیامبران دارند این است که آنها دارای کتاب آسمانی هستند .

تفاوت ولی فقیه و مرجهع تقلید چیست ؟
تقلید از فتوای مرجع تقلید مربوط به مسائل فردی میباشند در صورتی که اطاعت از فتوای ولایت فقیه مربوط به مسائل اداره ی کشور و اموری که مربوط به تمام مسلمین میباشد .

انواع آب ها را نام ببرید ؟

 1. مضاف : آبی است که آن را از چیزی بگیرند
 2. آب مطلق : آبی است که مضاف نباشد

آب مطلق نیز بر 5 نوع است :

 1. کر : هربعد ظرف سه وجب و نیم یا 377/419 کیلوگرم
 2. قلیل : آبی است که از زمین نجوشد و کمتر از آب کر باشد
 3. آب باران
 4. آب چاه
 5. آب جاری : آبی که از زمین میجوشد و جاری است .
انواع نجاسات را نام ببرید ؟
11 مورد نجاست داریم که عبارتند از :
 1. بول ( ادرار )
 2. غائط ( مدفوع )
 3. منی
 4. مردار
 5. خون
 6. سگ
 7. خوک
 8. کافر
 9. شراب
 10. فقاع ( آبجو )
 11. عرق شتر نجاست خوار
انواع مطهرات را نام ببرید ؟
مطهرات 10 نوع اند و عبارتند از :
 1. آب
 2.  زمین
 3. آفتاب
 4. استحاله : عوض شدن جنس چیز نجس
 5. انتقال
 6. اسلام
 7. تبعیت : چیز نجسی به وسیله پاک شدن چیز نجس دیگر پاک شود
 8. برطرف شدن عین نجاست
 9. استبراء حیوان نجاست خوار
 10. غائب شدن مسلمان